YUCCA

YUCCA

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
TZT EM

TZT EM

EM ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI GÂY MÀU NƯỚC NHANH CHÓNG, XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
SUPER BS

SUPER BS

MEN VI SINH 2 TRONG 1 TÔM NONG TO ĐƯỜNG RUỘT, PHÂN DÀI, RUỘT TO & NGĂN NGỪA PHÂN TRẮNG. GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
BZT NEW YORK

BZT NEW YORK

VI SINH ĐẶC BIỆT KHỬ MÙI HÔI,LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
AQUADETOX

AQUADETOX

SIÊU VI SINH ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, NHỚT BẠT, TẢO XANH, TẢO ĐỘC, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO. HIỆU QUẢ NHANH 24GIỜ
Liên hệ0đ
BZT SUPER

BZT SUPER

VI SINH ĐẶC BIỆT KHỬ MÙI HÔI, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
BZT GOLD

BZT GOLD

XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, NHỚT BẠT, TẢO XANH, TẢO ĐỘC, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
SẠCH BẠT KTM

SẠCH BẠT KTM

VI SINH ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, KHỬ MÙI HÔI, TẨY ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NH3
Liên hệ0đ
DRT 1

DRT 1

DIỆT SẠCH CÁC LOẠI TẢO ĐỘC NHƯ TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, TẢO SỢI, TẢO ĐÁY & CÁC LOẠI RONG NHỚT, RONG ĐÁ TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
DRT 1

DRT 1

DIỆT SẠCH CÁC LOẠI TẢO ĐỘC NHƯ TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, TẢO SỢI, TẢO ĐÁY & CÁC LOẠI RONG NHỚT, RONG ĐÁ TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
DRT 1

DRT 1

DIỆT SẠCH CÁC LOẠI TẢO ĐỘC NHƯ TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, TẢO SỢI, TẢO ĐÁY & CÁC LOẠI RONG NHỚT, RONG ĐÁ TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
BKC 88

BKC 88

TIÊU DIỆT VI KHUẨN, KÝ SINH TRÙNG, TẢO LAM, TẢO ĐỎ, PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT NƯỚC, ĐỨT RÂU, MÒN ĐUÔI, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ
THAITECH

THAITECH

THUỐC SÁT TRÙNG THẾ HỆ MỚI CỰC MẠNH TIÊU DIỆT HOÀN TOÀN VIRUS, VI KHUẨN & NẤM GÂY BỆNH ĐỐM ĐEN, SÂU ĐUÔI
Liên hệ0đ
MOTOSPORT

MOTOSPORT

SIÊU HÓA CHẤT PHỨC HỢP THẾ HỆ MỚI, KHỬ TRÙNG NƯỚC CỰC MẠNH, TIÊU DIỆT NHANH VIRUS, VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG.
Liên hệ0đ
KTM

KTM

TIÊU DIỆT VI KHUẨN, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, ĐỐM ĐEN, TẢO LAM, TẢO ROI ĐỎ & TẢO ĐÔC, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, PHÁT SÁNG & TẨY SẠCH MANG TÔM
Liên hệ0đ
PURE USA

PURE USA

KHỬ PHÈN, GIẢM ĐỘ NHỚT, VÁNG BỌT TRONG NƯỚC, GIẢI QUYẾT HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ ĐÓNG PHÈN GIÚP THÂN & MANG TÔM SẠCH
Liên hệ0đ
HISODINE 75

HISODINE 75

SIÊU IODINE PHỨC HỢP THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆT CÁC LOẠI VIRUS, VI KHUẨN, PROTOZOA, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, ĐÓNG RONG, ĐỨT RÂU, MÒN ĐUÔI
Liên hệ0đ
ACRUZO

ACRUZO

DIỆT TẢO ROI ĐỎ, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ HIỆN TƯỢNG NHỚT NƯỚC & TẨY SẠCH MANG TÔM
Liên hệ0đ
KC CONC

KC CONC

DIỆT TẢO LAM, TẢO ROI ĐỎ, VI KHUẨN, VIRUS VÀ CÁC BỆNH DO VIBRIO PHÁT SÁNG GÂY RA
Liên hệ0đ
BRF 9999

BRF 9999

Diệt tảo lam, tảo roi đỏ, vi khuẩn, virus và các bệnh do Vibrio phát sáng gây ra
Liên hệ0đ
THIO 9000

THIO 9000

KHỬ PHÈN, XỬ LÝ PHÁT SÁNG NƯỚC, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM LẮNG CÁC CHẤT HỮU CƠ & KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG
Liên hệ0đ
TOP GREEN

TOP GREEN

XỬ LÝ NHANH VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, PHÁT SÁNG NƯỚC, TẢO XANH, TẢO ĐỘC & NHỚT BẠT CHO AO NUÔI CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ
AQQUA PU

AQQUA PU

LÀM SẠCH NƯỚC, XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT NƯỚC, BỌT NƯỚC, LÀM SẠCH VỎ TÔM, GIẢM NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT KÝ SINH & HẠN CHẾ ĐÓNG RONG, ĐEN MANG, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU TRÊN TÔM
Liên hệ0đ
BZT AUDI

BZT AUDI

VI SINH ĐẶC BIỆT KHỬ MÙI HÔI, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2, & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ