SALINITY UP

SALINITY UP

Mã sản phẩm: #
MUỐI KHOÁNG ĐẶC BIỆT CẦN THIẾT GIÚP ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG, CÂN BẰNG ÁP SUẤT THẨM THẤU CHO AO NUÔI Ở VÙNG CÓ ĐỘ MẶN THẤP DƯỚI 10‰, NGĂN NGỪA TÔM BỊ MỀM VỎ, KHÓ LỘT, CONG THÂN, VỎ XANH DA TRỜI.
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 3503.9999
info@bztusa.com

Salinity Up 10Kg 1280

Salinity Up 10Kg B 1280