DRT 1

DRT 1

TIÊU DIỆT NHANH TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, ĐÓNG RONG, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT KÝ SINH TRÊN THÂN & MANG TÔM.
Liên hệ0đ
BRONOPOL TZT

BRONOPOL TZT

THUỐC SÁT TRÙNG ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHANH NẤM ĐỒNG TIỀN, KÝ SINH TRÙNG, HOẠI TỬ CƠ, PHÂN TRẮNG, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP, SÂU ĐUÔI, ĐỐM ĐEN, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, ĐÓNG KHÓI ĐÈN.
Liên hệ0đ
UBER 500

UBER 500

THUỐC SÁT TRÙNG TIÊU DIỆT CÁC BÀO TỬ VI KHUẨN, NẤM, VIRUS, ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH, KÝ SINH TRÙNG & TẢO ĐỘC TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
TZT

TZT

THUỐC SÁT TRÙNG CỰC MẠNH TIÊU DIỆT CÁC BÀO TỬ VI KHUẨN, NẤM, VIRUS, ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH, KÝ SINH TRÙNG TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
MOTOSPORT

MOTOSPORT

SIÊU HÓA CHẤT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH, TIÊU DIỆT VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
THAITECH

THAITECH

HÓA CHẤT ĐẶC BIỆT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH TIÊU DIỆT VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
ROVER X

ROVER X

CHẤT SÁT TRÙNG ĐA NĂNG TIÊU DIỆT CỰC NHANH MÀNG SINH HỌC, BÀO TỬ EHP, VI KHUẨN, NẤM, TẨY RỬA BẠT PE, NẤM ĐỒNG TIỀN.
Liên hệ0đ
OXYDOL 8000

OXYDOL 8000

XỬ LÝ NHANH TẢO LAM, ROI ĐỎ, PHÁT SÁNG NƯỚC, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, ĐỐM ĐEN, TẢO ĐỘC & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC
Liên hệ0đ
ROVER 1000

ROVER 1000

XỬ LÝ PHÁT SÁNG NƯỚC, VÁNG BỌT, PHÂN HUỶ CÁC ĐỘC TỐ & GIẢM SỐC CHO TÔM KHI SỬ DỤNG HOÁ CHẤT
Liên hệ0đ
ROVER 2000

ROVER 2000

LÀM SẠCH VỎ TÔM, GIẢM NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, NHỚT NƯỚC, VÁNG NHẦY & XỬ LÝ ĐÓNG RONG, ĐEN MANG, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU TRÊN TÔM
Liên hệ0đ
IODINE USA

IODINE USA

IODINE ĐẶC BIỆT DIỆT VIRUS, VI KHUẨN, NẤM, TẢO ĐỘC, PHÁT SÁNG NƯỚC & XỬ LÝ ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, HOẠI TỬ PHỤ BỘ, CỤT RÂU, MÒN ĐUÔI
Liên hệ0đ
KC CONC

KC CONC

DIỆT TẢO ROI ĐỎ, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ HIỆN TƯỢNG NHỚT NƯỚC & TẨY SẠCH MANG TÔM
Liên hệ0đ
BRF 9999

BRF 9999

Diệt tảo lam, tảo roi đỏ, vi khuẩn, virus và các bệnh do Vibrio phát sáng gây ra
Liên hệ0đ

ROVER 88

Liên hệ0đ

ROVER 79

Liên hệ0đ

ROVER 68

Liên hệ0đ

ZIPPO 380

Liên hệ0đ

ZIPPO 360

Liên hệ0đ

ZIPPO 350

Liên hệ0đ

ZIPPO 330

Liên hệ0đ

ZIPPO 300

Liên hệ0đ

LEXUS 180

Liên hệ0đ