ROVER ALLICIN

ROVER ALLICIN

TĂNG ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC, PHÂN DÀI, TÔM SUNG, ĂN MẠNH, & XỬ LÝ NHANH ĂN YẾU, PHÂN ĐÀN, PHÂN TRẮNG, TRỐNG RUỘT, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP.
Liên hệ0đ
ROVER 1200

ROVER 1200

KHOÁNG SỮA THẢO DƯỢC TÔM CỨNG VỎ NHANH, VỎ BÓNG, MÀU SẮC ĐẸP, LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ & NGĂN NGỪA MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ

BETA ALLICIN

Liên hệ0đ