ASTAXANTHIN

ASTAXANTHIN

ASTAXANTHIN KẾT HỢP THẾ HỆ MỚI CUNG CẤP SẮC TỐ CẦN THIẾT
GIÚP TẠO MÀU ĐỎ HẤP DẪN CHO TÔM SAU KHI CHẾ BIẾN & XỬ LÝ HIỆU QUẢ HỘI CHỨNG MÀU XANH TRONG NUÔI TÔM
Liên hệ0đ
KOKESHI

KOKESHI

CHUYÊN GIA XỬ LÝ CHỨNG TEO GAN & TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT
Liên hệ0đ
BỔ GAN PZT

BỔ GAN PZT

TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, GIẢM STRESS, BỔ GAN, GIẢI ĐỘC GAN VÀ HẠN CHÊ HIỆN TƯỢNG VÀNG GAN, ĐỎ GAN, SƯNG GAN, TEO GAN
Liên hệ0đ
SUPER BETA  MANNAN

SUPER BETA MANNAN

GIẢI PHÁP MỚI NGĂN NGỪA NGAY TỪ BAN ĐẦU CÁC HIỆN TƯỢNG NHƯ ĐỐM TRẮNG, ĐẦU VÀNG, ĐỎ THÂN, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP (EMS).
Liên hệ0đ
C SHOCK TURBO

C SHOCK TURBO

KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ CONG THÂN
Liên hệ0đ
ỐP THÂN, CHẮC THỊT KTM

ỐP THÂN, CHẮC THỊT KTM

SIÊU KHOÁNG KẾT HỢP THẾ HỆ MỚI TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG GIẢM STRESS, BỔ GAN, GIẢI ĐỘC GAN, XỬ LÝ NHANH ỐP THÂN, XANH DA TRỜI GIÚP TÔM TĂNG TRỌNG NHANH CHẮC THỊT, NẶNG CÂN
Liên hệ0đ
CHICAGO

CHICAGO

NGĂN NGỪA CHỨNG TEO GAN, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT
Liên hệ0đ