ASTAXANTHIN

ASTAXANTHIN

ASTAXANTHIN KẾT HỢP THẾ HỆ MỚI CUNG CẤP SẮC TỐ CẦN THIẾT
GIÚP TẠO MÀU ĐỎ HẤP DẪN CHO TÔM SAU KHI CHẾ BIẾN & XỬ LÝ HIỆU QUẢ HỘI CHỨNG MÀU XANH TRONG NUÔI TÔM
Liên hệ0đ
ỐP THÂN, CHẮC THỊT KTM

ỐP THÂN, CHẮC THỊT KTM

SIÊU KHOÁNG KẾT HỢP THẾ HỆ MỚI TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG GIẢM STRESS, BỔ GAN, GIẢI ĐỘC GAN, XỬ LÝ NHANH ỐP THÂN, XANH DA TRỜI GIÚP TÔM TĂNG TRỌNG NHANH CHẮC THỊT, NẶNG CÂN
Liên hệ0đ