ERAWAN

ERAWAN

THẢO DƯỢC SINH HỌC TĂNG ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, ĐÀO THẢI CÁC ĐỘC TỐ, GAN MÀU ĐEN, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC, PHÂN DÀI, TÔM SUNG, ĂN MẠNH, XỬ LÝ NHANH TÔM CÒI, CHẬM LỚN, ĂN YẾU, ỐP THÂN
Liên hệ0đ
TZT PREMIX

TZT PREMIX

KHOÁNG THẢO DƯỢC TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, VỎ BÓNG, MÀU SẮC ĐẸP CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ
MEN TIÊU HÓA PZT.

MEN TIÊU HÓA PZT.

MEN ĐẶC BIỆT NONG TO ĐƯỜNG RUỘT, PHÂN DÀI & NGĂN NGỪA PHÂN TRẮNG, ĐƯỜNG RUỘT ĐỨT KHÚC, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT.
Liên hệ0đ
MEN SỐNG PZT

MEN SỐNG PZT

MEN TIÊU HÓA ĐẶC BIỆT BẢO VỆ NIÊM MẠC RUỘT, TÔM ĂN MẠNH, RUỘT TO, PHÂN DÀI, & NGĂN NGỪA PHÂN TRẮNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT
Liên hệ0đ
TOMTO

TOMTO

TÔM BẮT MỒI NHANH, ĂN MẠNH, & XỬ LÝ HIỆU QUẢ TÔM CHẬM LỚN, ĂN YẾU, CÒI, ỐP THÂN
Liên hệ0đ
UBER 100

UBER 100

TÔM BẮT MỒI NHANH, ĂN MẠNH, & XỬ LÝ HIỆU QUẢ TÔM CHẬM LỚN, ĂN YẾU, CÒI, ỐP THÂN
Liên hệ0đ
CBR

CBR

MEN TIÊU HÓA ENZYME THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT & NGĂN NGỪA ĐƯỜNG RUỘT ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT, KÝ SINH TRÙNG.
Liên hệ0đ
ROVER ALLICIN

ROVER ALLICIN

CAO TỎI SINH HỌC TĂNG ĐỀ KHÁNG, NONG TO ĐƯỜNG RUỘT TÔM SUNG & ĂN MẠNH.
Liên hệ0đ
PZT 1

PZT 1

SIÊU DINH DƯỠNG ĐẶC BIỆT TÔM ĂN MẠNH, TĂNG TRỌNG NHANH, MÀU SẮC ĐẸP, VỎ BÓNG LÁNG, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & XỬ LÝ NHANH TÔM CÒI, CHẬM LỚN, ĂN YẾU, ỐP THÂN.
Liên hệ0đ
ENGEST USA

ENGEST USA

MEN ĐẶC BIỆT TÔM ĂN MẠNH, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC, PHÂN DÀI & NGĂN NGỪA PHÂN TRẮNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, TRỐNG RUỘT.
Liên hệ0đ
SURAT

SURAT

CAO TỎI ĐEN TĂNG ĐỀ KHÁNG,TÔM ĂN MẠNH, GIẢI ĐỘC GAN, GAN MÀU ĐEN, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC, PHÂN DÀI & XỬ LÝ PHÂN TRẮNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, TRỐNG RUỘT, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP
Liên hệ0đ
SURAT 500

SURAT 500

TĂNG ĐỀ KHÁNG, GIẢI ĐỘC GAN, GAN MÀU ĐEN, TÔM ĂN MẠNH, NONG TO ĐƯỜNG RUỘT & NGĂN NGỪA TRỐNG RUỘT, SƯNG GAN, HOẠI TỬ GAN
Liên hệ0đ
CALCIUM USA 2x

CALCIUM USA 2x

KHOÁNG SỮA THẢO DƯỢC TÔM CỨNG VỎ NHANH, VỎ BÓNG, MÀU SẮC ĐẸP, LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ & NGĂN NGỪA MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ
ROVER

ROVER

THẢO DƯỢC SINH HỌC TĂNG ĐỀ KHÁNG, ĐÀO THẢI CÁC ĐỘC TỐ, GAN MÀU ĐEN, NONG TO ĐƯỜNG RUỘT, TÔM SUNG, ĂN MẠNH & NGĂN NGỪA DỊCH BỆNH
Liên hệ0đ
ROVER W

ROVER W

ACID HỮU CƠ ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHANH PHÂN TRẮNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, TRỐNG RUỘT.
Liên hệ0đ
ROVER 1200

ROVER 1200

KHOÁNG SỮA THẢO DƯỢC TÔM CỨNG VỎ NHANH, VỎ BÓNG, MÀU SẮC ĐẸP & LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ.
Liên hệ0đ
KOKESHI

KOKESHI

VITAMIN THẢO DƯỢC TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, GIẢM STRESS, ĐÀO THẢI CÁC ĐỘC TỐ, GIẢI ĐỘC GAN, GAN CÓ MÀU ĐEN, TÔM ĂN MẠNH, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC & XỬ LÝ NHANH ỐP THÂN, SƯNG GAN, TRỐNG RUỘT, ĂN YẾU, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP HOẶC TÔM RỚT ĐÁY KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN.
Liên hệ0đ