GPS

GPS

Giải pháp mới phân hủy các hợp chất hữu cơ dư thừa
Liên hệ0đ
VESTA

VESTA

Vi sinh bào tử, chuyên xử lý nước và làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
XỬ LÝ ĐÁY

XỬ LÝ ĐÁY

Vi sinh bào tử chuyên gia xử lý đáy ao nuôi
Liên hệ0đ
EMS

EMS

Ngăn chặn bệnh hội chứng chết sớm (EMS) trên tôm và làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
DOLOMITE BACILLUS

DOLOMITE BACILLUS

SIÊU KHOÁNG sinh học thế hệ mới DẠNG SỦI BỌT làm màu nước đẹp, GIẢI PHÁP THAY THẾ HỮU HIỆU DOLOMITE, ổn định pH, tăng hệ đệm và làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
CLEANZEST

CLEANZEST

Vi sinh hỗn hợp thế hệ mới DẠNG SỦI BỌT, hấp thu khí độc NH3, lắng tụ các chất lơ lửng & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
ZEO BACILLUS

ZEO BACILLUS

Hỗn hợp vi sinh kết hợp thế hệ mới dạng sủi bọt, giải pháp thay thế hữu hiệu zeolite, giúp tảo silic phát triển, lắng tụ các chất lơ lửng & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
CALCIUM BACILLUS

CALCIUM BACILLUS

Vi sinh khoáng chất thế hệ mới dạng sủi bọt, ổn định pH, tăng hệ đệm ao nuôi, tôm cứng vỏ nhanh & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
A500 AMERIA

A500 AMERIA

Men vi sinh dạng hạt thế hệ mới, tẩy đáy ao, làm sạch bạt đáy, giảm khí độc NH3, H2S trong ao nuôi
Liên hệ0đ
TOMKING 750

TOMKING 750

Vi sinh đặc biệt giảm NH3 đáy ao, phân giải chất thải và thức ăn dư thừa trong ao nuôi
Liên hệ0đ
AQUADETOX

AQUADETOX

Giải pháp mới khử khí độc H2S, mùi trứng thối ở đáy ao đen và làm sạch đáy ao đen
Liên hệ0đ
AQUAPLUS

AQUAPLUS

Giải pháp mới vi sinh bào tử làm sạch môi trường nước trong thời gian ngắn, đặc biệt trong trường hợp nước đục, nhiều chất lơ lửng, thức ăn dư thừa, tảo tàn, màu nước xấu
Liên hệ0đ
YUCCA

YUCCA

Hấp thụ khí độc & cấp cứu tôm nổi đầu
Liên hệ0đ
UBER

UBER

Chuyên gia xử lý khí độc NO2 & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
ROBO USA

ROBO USA

Vi sinh bào tử khử khí độc nhanh chóng & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
TZT USA

TZT USA

Giảm lượng bùn đáy & cải tạo sạch bùn đáy ao
Liên hệ0đ
CRZ

CRZ

Phân hủy các hợp chất hữu cơ dư thừa & làm sạch đáy ao nuôi
Liên hệ0đ
CRV

CRV

Vi sinh bào tử xử lý ô nhiễm đáy ao nuôi & hấp thu khí độc
Liên hệ0đ
PRIUS

PRIUS

Vi sinh bào tử làm sạch đáy ao, loại trừ khí độc, bùn đen, thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo, rong & mùi hôi thối ở đáy ao
Liên hệ0đ
PLT

PLT

Gây màu nước ao nuôi & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
Z1000

Z1000

Vi sinh ĐA NĂNG 2 TRONG 1, làm sạch nước, tẩy sạch đáy ao nuôi & giúp tôm lột xác, mau cứng vỏ
Liên hệ0đ
NITRO

NITRO

Vi sinh thế hệ mới DẠNG SỦI BỌT, khử khí độc & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
BENTHOSS

BENTHOSS

Gây màu nước bằng công nghệ sinh học & phân hủy các chất dư thừa trong ao nuôi
Liên hệ0đ
BACILLUS SUBTILIS 1088

BACILLUS SUBTILIS 1088

Vi sinh dạng viên tẩy sạch đáy ao & làm sạch bạt đáy
Liên hệ0đ