TOMKING 750

TOMKING 750

Vi sinh đặc biệt giảm NH3 đáy ao, phân giải chất thải và thức ăn dư thừa trong ao nuôi
Liên hệ0đ
POND USA

POND USA

Loại bỏ khí độc NH3, NH4+ tồn lưu ở ao nuôi & giảm mùi hôi thối ở đáy ao tạo nền đáy ao luôn sạch
Liên hệ0đ
DOLOMITE BACILLUS

DOLOMITE BACILLUS

Ổn định ph, tăng hệ đệm & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
CALCIUM BACILLUS

CALCIUM BACILLUS

Ổn định pH, tăng hệ đệm ao nuôi, tôm cứng vỏ nhanh & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
C STRESS

C STRESS

Bổ sung vitamin C giúp giảm stress khi môi trường thay đổi đột ngột
Liên hệ0đ
C SHOCK

C SHOCK

Chống sốc khi thời tiết thay đổi, phòng bệnh cong thân & giảm stress cho tôm
Liên hệ0đ
C MAGIESIUM

C MAGIESIUM

Chống stress và gây màu nước cho ao nuôi
Liên hệ0đ
C BACILLUS

C BACILLUS

Chống stress & làm sạch đáy ao nuôi
Liên hệ0đ
AQUADETOX

AQUADETOX

Giải pháp mới khử khí độc H2S mùi trứng thối ở đáy ao đen và làm sạch đáy ao đen
Liên hệ0đ
YUCCA ZEO

YUCCA ZEO

Hấp thu khí độc nh3 & cải thiện chất lượng nước
Liên hệ0đ
YUCCA C

YUCCA C

Chống stress & hấp thụ khí độc NH3
Liên hệ0đ
YUCCA

YUCCA

Hấp thụ khí độc NH3 & cấp cứu tôm nổi đầu
Liên hệ0đ
UBER

UBER

Chuyên gia xử lý khí độc NO2 & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
NITRO

NITRO

Khử khí độc & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
AQUAPLUS

AQUAPLUS

Giải pháp mới vi sinh bào tử làm sạch môi trường nước trong thời gian ngắn,
đặc biệt trong trường hợp nước đục, nhiều chất lơ lửng, thức ăn dư thừa,
tảo tàn, màu nước xấu
Liên hệ0đ
ZEO BACILLUS

ZEO BACILLUS

Giúp tảo silic phát triển, lắng tụ các chất lơ lửng
& làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
Z1000

Z1000

Vi sinh đa năng 2 trong 1 làm sạch nước, tẩy sạch đáy ao nuôi & giúp tôm
lột xác, mau cứng vỏ
Liên hệ0đ
ROBO USA

ROBO USA

Vi sinh bào tử khử khí độc nhanh chóng & làm sạch đáy ao
Liên hệ0đ
PZT VIP

PZT VIP

Vi sinh dạng bào tử, tẩy sạch đáy ao nhanh chóng
Liên hệ0đ
PZT DIGESTER

PZT DIGESTER

Làm sạch đáy ao, loại trừ NH3, H2S, NO2, NO3 và bùn đen thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo, rong, mùi hôi thối ở đáy ao
Liên hệ0đ
TZT USA

TZT USA

Khử mùi hôi, hấp thụ các loại khí độc (H2S, NH3) giảm lượng bùn đáy & cải tạo sạch bùn đáy ao
Liên hệ0đ
PZT ENZYME

PZT ENZYME

Vi sinh bào tử phân hủy các loại chất thải, phân tôm, vỏ tôm, xác tảo chết lắng tụ ở đáy ao
& làm sạch nước ao nuôi
Liên hệ0đ
CRZ

CRZ

Phân hủy các hợp chất hữu cơ dư thừa & làm sạch đáy ao nuôi
Liên hệ0đ
CRV

CRV

Vi sinh bào tử xử lý ô nhiễm đáy ao nuôi & hấp thu khí độc
Liên hệ0đ