M700 USA

M700 USA

Ngăn ngừa hiệu quả bệnh phân trắng và giúp tôm nở to đường ruột
Liên hệ0đ
HP USA

HP USA

Men tiêu hóa tỏi giúp đào thải các độc tố, nở to đường ruột, nhanh lớn, ngăn ngừa bệnh đường ruột
Liên hệ0đ
TZT MEN

TZT MEN

Men tiêu hóa dạng bào tử giúp tôm nong to đường ruột và ngăn ngừa bệnh phân trắng
Liên hệ0đ
PZT YAOURT

PZT YAOURT

Men tiêu hóa bào tử đào thải các độc tố, phục hồi và tái tạo đường ruột, nở to đường ruột
Liên hệ0đ
PZT SUPER

PZT SUPER

Men tiêu hóa giúp tôm nở đường ruột và ngăn ngừa bệnh phân trắng
Liên hệ0đ
WINNER

WINNER

Men tiêu hóa giúp tôm nở to đường ruột và ngăn ngừa đường ruột bị đứt đoạn, bệnh phân trắng
Liên hệ0đ
CBR

CBR

men tiêu hóa thế hệ mới ngăn ngừa hiện tượng phân trắng và giúp tôm nở to đường ruột trong 3 ngày
Liên hệ0đ
BACILLUS USA

BACILLUS USA

Men tiêu hóa đặc biệt ngăn ngừa bệnh phân trắng và giúp nở to đường ruột
Liên hệ0đ
CBS

CBS

Men tươi siêu tiết kiệm từ 500G THÀNH 10 LÍT giúp tôm nở to đường ruột, đào thải độc tố và ngăn ngừa ngay từ ban đầu các loại bệnh cho tôm
Liên hệ0đ