DRT 1

DRT 1

DIỆT SẠCH CÁC LOẠI TẢO ĐỘC NHƯ TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, TẢO SỢI, TẢO ĐÁY & CÁC LOẠI RONG NHỚT, RONG ĐÁ TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
BKC 88

BKC 88

TIÊU DIỆT TẢO LAM, ROI ĐỎ, XỬ LÝ TẢO PHÁT SÁNG
Liên hệ0đ
THAITECH

THAITECH

THUỐC SÁT TRÙNG THẾ HỆ MỚI CỰC MẠNH TIÊU DIỆT HOÀN TOÀN VIRUS, VI KHUẨN & NẤM GÂY BỆNH ĐỐM ĐEN, SÂU ĐUÔI
Liên hệ0đ
MOTOSPORT

MOTOSPORT

SIÊU HÓA CHẤT PHỨC HỢP THẾ HỆ MỚI, KHỬ TRÙNG NƯỚC CỰC MẠNH, TIÊU DIỆT NHANH VIRUS, VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG.
Liên hệ0đ
KTM

KTM

TIÊU DIỆT VI KHUẨN, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, ĐỐM ĐEN, TẢO LAM, TẢO ROI ĐỎ & TẢO ĐÔC, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, PHÁT SÁNG & TẨY SẠCH MANG TÔM
Liên hệ0đ
PURE USA

PURE USA

KHỬ PHÈN, GIẢM ĐỘ NHỚT, VÁNG BỌT TRONG NƯỚC, GIẢI QUYẾT HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ ĐÓNG PHÈN GIÚP THÂN & MANG TÔM SẠCH
Liên hệ0đ
ACRUZO

ACRUZO

DIỆT TẢO ROI ĐỎ, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ HIỆN TƯỢNG NHỚT NƯỚC & TẨY SẠCH MANG TÔM
Liên hệ0đ
OXYDOL 8000

OXYDOL 8000

TIÊU DIỆT TẢO LAM, ROI ĐỎ VÀ XỬ LÝ TẢO PHÁT SÁNG, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ TÔM BỊ ĐỐM ĐEN, TẢO ĐỘC & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC
Liên hệ0đ
KC CONC

KC CONC

DIỆT TẢO LAM, TẢO ROI ĐỎ, VI KHUẨN, VIRUS VÀ CÁC BỆNH DO VIBRIO PHÁT SÁNG GÂY RA
Liên hệ0đ
BRF 9999

BRF 9999

Diệt tảo lam, tảo roi đỏ, vi khuẩn, virus và các bệnh do Vibrio phát sáng gây ra
Liên hệ0đ
THIO 9000

THIO 9000

KHỬ PHÈN, GIẢM ĐỘ NHỚT, VÁNG BỌT TRONG NƯỚC , LÀM LẮNG CÁC CHẤT HỮU CƠ & KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG
Liên hệ0đ
AQQUA PU

AQQUA PU

LÀM SẠCH NƯỚC, XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT NƯỚC, BỌT NƯỚC, LÀM SẠCH VỎ TÔM, GIẢM NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT KÝ SINH & HẠN CHẾ ĐÓNG RONG, ĐEN MANG, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU TRÊN TÔM
Liên hệ0đ
SAREN

SAREN

XỬ LÝ PHÁT SÁNG, GIẢM ĐỘC TỐ TỪ PHIÊU SINH VẬT VÀ GIẢM SỐC CHO TÔM
Liên hệ0đ
AVENTADOR

AVENTADOR

SIÊU HÓA CHẤT PHỨC HỢP THẾ HỆ MỚI KHỬ TRÙNG CỰC MẠNH, TIÊU DIỆT NHANH VIRUS, VI KHUẨN, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG. XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC MẦM BỆNH VI KHUẨN NGUY HIỂM NHƯ: HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP, ĐỐM ĐEN, PHÂN TRẮNG, BÓNG NƯỚC DƯỚI VỎ ĐẦU NGỰC-SÂU ĐUÔI
Liên hệ0đ
DR BZT 777

DR BZT 777

TIÊU DIỆT NGAY LẬP TỨC VIRUS, VI KHUẨN, NẤM, PROTOZOA, KÝ SINH TRÙNG, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, PHÁT SÁNG, ĐEN MANG VÀ NGĂN NGỪA ĐỎ THÂN, ĐỐM TRẮNG, ĐẦU VÀNG, ĐỎ THÂN, SÂU ĐUÔI
Liên hệ0đ