Sản phẩm cho tôm

PZT A

Liên hệ0đ

DRT 1

Liên hệ0đ
Z4 THAILAND

Z4 THAILAND

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN, GIÚP TÔM LỘT XÁC & NHANH CỨNG VỎ SAU KHI LỘT
Liên hệ0đ
HISODINE 75

HISODINE 75

SIÊU IODINE PHỨC HỢP THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆT CÁC LOẠI VIRUS, VI KHUẨN, PROTOZOA, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, ĐÓNG RONG, ĐỨT RÂU, MÒN ĐUÔI
Liên hệ0đ
BIO CHIP

BIO CHIP

ENZYME ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI PHÒNG BỆNH CHO TÔM SUỐT VỤ NUÔI KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT, HIỆU QUẢ NHANH
Liên hệ0đ
TZT EM

TZT EM

EM GỐC ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI GÂY MÀU NƯỚC NHANH CHÓNG, ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC AO NUÔI, XỬ LÝ NƯỚC AO BỊ NHỚT, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH ĐÁY AO & NH3, NO2, H2S
Liên hệ0đ
ALGAE USA

ALGAE USA

XỬ LÝ CÁC LOẠI TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG & CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME
Liên hệ0đ
ENGEST USA

ENGEST USA

MEN TIÊU HÓA ĐẶC BIỆT ĐÀO THẢI CÁC ĐỘC TỐ GIÚP TÔM NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT & HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG, PHÂN ĐỨT KHÚC
Liên hệ0đ
TOMKING

TOMKING

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT TĂNG ĐỘ KIỀM, ỔN ĐỊNH pH GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH & GIẢM HIỆN TƯỢNG CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
ALKALITY SUPER

ALKALITY SUPER

SIÊU KHOÁNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT TĂNG ĐỘ KIỀM, OXY HÒA TAN ỔN ĐỊNH pH & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC
Liên hệ0đ
DRT 9S

DRT 9S

SIÊU ENZYME THẾ HỆ MỚI, XỬ LÝ TẢO XANH, TẢO ĐỎ, TẢO LAM, TẢO NÂU VÀ CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
DRT USA

DRT USA

NGĂN NGỪA CÁC LOẠI TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG & CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI KHÁC TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Liên hệ0đ
BZT AUDI (WASTE DIGESTER)

BZT AUDI (WASTE DIGESTER)

LÀM SẠCH ĐÁY AO & KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S
Liên hệ0đ
YUCCA C

YUCCA C

YUCCA C THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, CHỐNG STRESS VÀ HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3
Liên hệ0đ
BZT AUDI (AQUACULTURE)

BZT AUDI (AQUACULTURE)

ENZYME THẾ HỆ MỚI NHANH CHÓNG LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH AO BẠT & TRÁNH HIỆN TƯỢNG NHỚT BẠT TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
ZINBAC

ZINBAC

ENZYME THẾ HỆ MỚI, PHÂN HỦY HÓA CHẤT ĐỘC HẠI LÀM SẠCH ĐÁY AO & KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
SUBARU

SUBARU

CHẾ PHẨM SINH HỌC LÀM SẠCH NƯỚC AO NUÔI & ỨC CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH
Liên hệ0đ
EDTA THIO

EDTA THIO

GIẢM ĐỘ PHÈN, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, LÀM LẮNG CÁC CHẤT HỮU CƠ VÀ KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THỜI VÀ MAU CỨNG VỎ
Liên hệ0đ
EDT USA

EDT USA

VI SINH THẾ HỆ MỚI PHÂN HỦY HÓA CHẤT ĐỘC HẠI KIM LOẠI NẶNG, KHỬ PHÈN & LÀM SẠCH ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
M700 USA

M700 USA

ĐÀO THẢI CÁC ĐỘC TỐ, NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT VÀ NGĂN NGỪA BỆNH PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG, PHÂN ĐỨT KHÚC
Liên hệ0đ
SUPER BS

SUPER BS

GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2, PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ, LÀM SẠCH ĐÁY VÀ NƯỚC AO NUÔI
Liên hệ0đ
DE ALGAE USA

DE ALGAE USA

GIẢI PHÁP MỚI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC, NGĂN NGỪA CÁC LOẠI TẢO CÓ HẠI MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI TRONG AO
Liên hệ0đ
ALGAE USA

ALGAE USA

XỬ LÝ CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG VÀ CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME
Liên hệ0đ
868

868

GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ BỆNH ĐỨT RÂU, MÒN ĐUÔI, CỤT CHÂN BƠI, ĐEN MANG, ĐỎ MANG, ĐEN MANG
Liên hệ0đ